ལྷ་ལྡན་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་མེ་སྐྱོན་བྱུང་སྐབས། ༢༠༡༨།༢།༡༧

གཙུག་ལག་ཁང་གི་མེ་སྐྱོན་དེ་ཆེད་དུ་བཟོས་བའི་དོན་རྐྱེན་མིན་ཚུལ་བརྗོད་འདུག

རྒྱ་ནག་གི་འབྲེལ་ཡོད་དཔོན་རིགས་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་མེ་སྐྱོན་དེ་ཆེད་དུ་བཟོས་བའི་དོན་རྐྱེན་མིན་ཚུལ་བརྗོད་འདུག

སྲིད་སྐྱོང་གིས་ཉི་ཧོང་གྲོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པར་བོད་དོན་གཏམ་བཤད་སྐབས། ༢༠༡༨།༢།༢༠

སྲིད་སྐྱོང་གིས་ཉི་ཧོང་གྲོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པར་བོད་དོན་གཏམ་བཤད།

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱིས་བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་དགོས་པའི་གྲོས་ཆོད་ཞིག་འཇོག་ཐུབ་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་འདུག

ཤ་བོ་བཀྲ་ཤིས་ལགས།

ཤ་བོ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་མི་ལོ་ལྔ་ལ་བཙོན་འཇུག་རྗེས་བཙོན་གྲོལ་བྱུང་འདུག

རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི་འདྲ་པར་ཕྱི་ལ་བཀྲམ་ཚུལ་གྱིས་འཛིན་བཟུང་བྱས་བའི་ཤ་བོ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་མི་ལོ་ལྔ་ལ་བཙོན་འཇུག་རྗེས་བཙོན་གྲོལ་བྱུང་འདུག

ལྷ་ལྡན་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་མེ་སྐྱོན་བྱུང་སྐབས། ༢༠༡༨།༢།༡༧

ལྷ་སའི་ལྷ་ལྡན་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་ཉིན་གསུམ་མཆོད་མཇལ་མཚམས་འཇོག

ལྷ་སའི་ལྷ་ལྡན་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་མེ་སྐྱོན་བྱུང་རྗེས་ཉིན་གསུམ་རིང་མཆོད་མཇལ་གཏོང་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་བྱས་འདུག

བརྙན་འཕྲིན། ༢༠༡༨།༢།༢༢

གླེང་མོལ། བོད་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་སྒྱུ་རྩལ།

བེུད་ལེ་ཚན། ༸རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོའི་བྱམས་བརྩེ།

སྤྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ།


བཀོད་སྒྲིག་པའི་འདེམས་སྒྲུག

བརྙན་འཕྲིན་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༨-༠༢།༡༧།

བརྙན་འཕྲིན་གྱི་གསར་འགྱུར་ཚན་པ། ༢༠༡༨-༠༢།༡༣

བདུན་རེའི་བརྙན་འཕྲིན་གསར་འགྱུར་ཕྱོགས་བསྡུས། ༢༠༡༨-༠།༢།༡༠

བརྙན་འཕྲིན། ༢༠༡༨།༢།༨

བརྙན་འཕྲིན་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༨-༠༢།༠༦།

བདུན་རེའི་བརྙན་འཕྲིན་གསར་འགྱུར་ཕྱོགས་བསྡུས། ༢༠༡༨-༠༢།༠༣

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།