བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ནས་ལྷོ་ཨཱཕ་རི་ཀའི་སྲིད་འཛིན་གསར་པར་འཚམས་འཕྲིན་གནང་འདུག

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ནས་ར་མ་ཕོ་ས་མཆོག་ལ་འཚམས་འཕྲིན་གནང་བ།

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ནས་ལྷོ་ཨཱཕ་རི་ཀའི་སྲིད་འཛིན་གསར་པར་འཚམས་འཕྲིན་གནང་འདུག

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།