༸གོང་ས་མཆོག་ནས་དྲ་ལམ་བརྒྱུད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་བཀའ་དབང་བསྩལ་སྐབས།

དྲ་ལམ་བརྒྱུད་བཀའ་དབང་ཞུ་མཁན་མི་གྲངས་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྱེད་ཀ་ལྷག་བྱུང་འདུག

རང་གཅེས་འཛིན་ལ་སྐྱོན་དང་གཞན་གཅེས་འཛིན་ལ་ཡོན་ཏན་དུ་མཐོང་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་སྒོམ་པ་ཡིན་ཚེ་འཕྲལ་ཕུགས་གཉིས་ཀར་བདེ་སྐྱིད་ཡོང་གི་ཡོད་པ་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་སོང་།

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།