གློག་བརྙན་བཟོ་བསྐྲུན་པ་(Fu Yue)གསེར་གྱི་རྟ་མཆོག་གི་གློག་བརྙན་མཛད་སྒོའི་ཐོག 2018/11/17

གསེར་གྱི་རྟ་མཆོག་གི་གློག་བརྙན་མཛད་སྒོའི་ཐོག་ཐེ་ཝན་རང་བཙན་གླེང་འདུག

གསེར་གྱི་རྟ་མཆོག་གི་གློག་བརྙན་མཛད་སྒོའི་ཐོག་ཐེ་ཝན་རང་བཙན་སྐོར་གླེང་བར་རྒྱ་ནག་ནང་ཁུལ་ནས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་འདུག

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།