ཨི་ཊ་ལིའི་ནང་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ལ་ངོ་རྒོལ། 2019/3/22

ཨི་ཊ་ལིའི་ནང་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ལ་ངོ་རྒོལ།

རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཞི་ཇིན་པིང་ཨི་ཊ་ལའི་རྒྱལ་སར་འབྱོར་སྐབས་བོད་མི་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ཚོས་ངོ་རྒོལ་བྱས་འདུག

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།