གསར་འགྱུར།

ཨ་རིའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་གི་གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོས་བོད་ནང་གི་ཆོས་དད་རང་དབང་ཐད་བློ་འཚབ་ཡོད་པ་བསྟན་འདུག

ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་གི་གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་དང་ཤིན་ཅང་ཁུལ་དུ་ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་རྡོག་རོལ་གཏོང་བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་ཐད་བློ་འཚབ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་གསལ་འདོན་གནང་འདུག

དེའི་སྔོན་གྱི་གསར་འགྱུར།>>

བོད།