བོད་ནང་རྒྱ་ནག་གིས་ཕྱི་དངོས་པོ་གཙོ་བཟུང་དགོས་པའི་སློབ་གསོ།

བོད་ནང་རྒྱ་ནག་གིས་ཆོས་དད་དོར་ནས་དངོས་པོ་གཙོ་བཟུང་དགོས་པའི་སློབ་གསོའི་སྐོར།

༸གོང་ས་མཆོག

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།