ཡར་འབྲོག་གཡུ་མཚོ།

མཐོ་སྒང་བོད་ནང་གོ་ལའི་དྲོད་ཚད་ཀྱི་འཕར་ཤུགས།

མཐོ་སྒང་བོད་ནང་གོ་ལའི་དྲོད་ཚད་ཀྱི་འཕར་ཤུགས་དེ་ནི་འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ས་ཁུལ་ལས་བརྡབ་གཉིས་ཀྱིས་དྲོད་ཚད་ཆེ་བ་ཡོད་པ།

གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན།

རེབ་གོང་སློབ་མའི་ཞི་རྒོལ།

ཚེ་སྲུང་སྐྱབས་ནས་བོད་དོན་ཆེད་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་པ།

རྡོ་རྗེ་ལྷུན་གྲུབ་ལནས་བོད་དོན་ཆེད་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་པ།

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།