ལྷ་ལྡན་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་གཏོར་བཤིག་བཏང་བའི་འདྲ་པར།

རིག་གནས་གསར་བརྗེའི་སྐབས་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་གཏོར་བཤིག་བཏང་བ།

རིག་གནས་གསར་བརྗེའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་སྐབས་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་གཏོང་བཤིག་བཏང་བའི་འདྲ་པར་ལ་འོད་ཟེར་ལགས་ཀྱིས་དབྱེ་ཞིབ་གནང་ཡོད་པ།

གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན།

རེབ་གོང་སློབ་མའི་ཞི་རྒོལ།

ཚེ་སྲུང་སྐྱབས་ནས་བོད་དོན་ཆེད་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་པ།

རྡོ་རྗེ་ལྷུན་གྲུབ་ལནས་བོད་དོན་ཆེད་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་པ།

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།