རྒྱ་ནག་གཞུང་ངོས་ནས་འགོག་རྐྱེན་བཟོ་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཡོ་རོིབ་ཀྱི་རླུང་དྲོད་སྒང་ཕུག་དུས་ཆེན་ནང་མཉམ་བཞུགས་གནང་འདུག

བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའི་རྒྱལ་དར་འཁོད་པའི་བཀྲིས་ཅེས་པའི་སྒང་ཕུག

རྒྱ་ནག་གཞུང་ངོས་ནས་འགོག་རྐྱེན་བཟོ་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཡོ་རོིབ་ཀྱི་རླུང་དྲོད་སྒང་ཕུག་དུས་ཆེན་ནང་མཉམ་བཞུགས་གནང་འདུག

ཐད་གཏོང་དྲ་བརྙན།

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།