ཆོས་རྒྱལ་མྱ་ངན་མེད་ཀྱི་སྐུ་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས།

ཆོས་རྒྱལ་མྱ་ངན་མེད་ཀྱི་སྐུ་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས།

རྒྱ་གར་གྱི་གནའ་སྔ་མོའི་ནང་པའི་རྒྱལ་པོ་ཨ་ཤོ་ཀ་ Ashoka ཡང་ན་ཆོས་རྒྱལ་མྱ་ངན་མེད་ཀྱི་སྐུ་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར།

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།