འབྲུག་གི་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པ་བཞིའི་སྔོན་འགྲོ་འོས་བསྡུའི་གྲུབ་འབྲས།

འབྲུག་གི་སྔོན་འགྲོའི་འོས་བསྡུའི་ནང་གཞུང་འཛིན་ཚོགས་པར་ཕམ་ཉེས་བྱུང་བ།

འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་འོས་བསྡུ་ཐེངས་པའི་སྔོན་འགྲོའི་འོས་བསྡུ་ནང་གཞུང་འཛིན་ཚོགས་པར་ཕམ་ཉེས་བྱུང་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

ཐད་གཏོང་དྲ་བརྙན།

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།