འཛམ་གླིང༌།

རྩོམ་པ་པོ་དང་བོད་རང་བཙན་ལས་འགུལ་བ་བསྟན་འཛིན་བརྩོན་འགྲུས་ལགས་ཀྱི་བྱང་ཨ་རིའི་སྐོར་སྐྱོད།

བོད་ཀྱི་རྩོམ་པ་པོ་དང་བོད་རང་བཙན་ལས་འགུལ་བ་གྲགས་ཅན་བསྟན་འཛིན་བརྩོན་འགྲུས་ལགས་ཀྱིས་ཨ་རི་དང་ཁེ་ན་ཌའི་ནང་བོད་དོན་གཏམ་བཤད་ཀྱི་སྐོར་སྐྱོད་ལས་འགུལ་ཉིན་གྲངས་༧༧རིང་སྤེལ་བ་མཇུག་སྒྲིལ་ཡོད་པ།

དེའི་སྔོན་གྱི་གསར་འགྱུར།>>

རྒྱ་དཀར་ནག