ཕྲུ་གུའི་རིག་སྟོབས་འཕེལ་རྒྱུར་ཕ་མས་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཡིན་པའི་སྐབས་ནས་དེབ་གང་མང་མཉམ་དུ་ཀློག་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་ཡིན།

ཕ་མས་ཆུང་དུས་ནས་ཕྲུ་གུར་དེབ་གང་མང་ཀློག་དགོས།

ཕྲུ་གུའི་རིག་སྟོབས་འཕེལ་རྒྱུར་ཕ་མས་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཡིན་པའི་སྐབས་ནས་དེབ་གང་མང་མཉམ་དུ་ཀློག་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་ཡིན།

ལོ་ཝལ་ཋོ་མས་༡༩༤༩ལོར་བོད་དུ་བསྐྱོད་པ།

བློ་བརྟན་རྣམ་གླིང་གི་ལྷན་གླེང་བ།

བཀྲས་ཆུང་ལགས་ཀྱི་གླུང་གཞས་ལྷ་ས་དྷ་ས།

ཆུའི་ལས་འཆར།

tibet-water-project.jpg
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།