སྤྱི་ཚོགས།

བོད་རིག་པའི་མཁས་པ་ཞིག་དང་ལྷན་དུ་གླེང་མོལ་ཞུས་པ་སྟེ། འབྲེལ་ཡོད་དོན་མེད་ངང་སྐྱོན་འཛུགས་ཕོག་པའི་༧གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག

བོད་རིག་པའི་མཁས་པ་ཞིག་དང་ལྷན་དུ་གླེང་མོས་ཞུས་པ་སྟེ། འབྲེལ་ཡོད་དོན་མེད་ངང་སྐྱོན་འཛུགས་ཕོག་པའི་༧གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག

ལོ་ཝལ་ཋོ་མས་༡༩༤༩ལོར་བོད་དུ་བསྐྱོད་པ།བློ་བརྟན་རྣམ་གླིང་གི་ལྷན་གླེང་བ།

བཀྲས་ཆུང་ལགས་ཀྱི་གླུང་གཞས་ལྷ་ས་དྷ་ས།