བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལའི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཟླ་བ་རིན་ཆེན།

རྒྱ་གར་གྱི་འོས་འཕེན་ལག་ཁྱེར་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚོས་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་ཁྱེར་རྩིས་སྤྲོད་བྱ་དགོས་པ།

རྒྱ་གར་ནང་བོད་མི་རྒྱ་གར་གྱི་འོས་འཕེན་ལག་ཁྱེར་ཡོད་པ་ཚོས་ཟླ་བ་གཅིག་ནང་ཚུད་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་ཁྱེར་ཕྱིར་བསྡུ་རྩིས་སྤྲོད་བྱ་དགོས་པ།

༢༠༡༥ ལོའི་རང་དབང་གི་གཟེངས་རྟགས།

རང་བཙན་དང་དབུ་མའི་ལམ།

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།