བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁོར་ཡུག་དང་འཛུགས་སྐྲུན་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་བསྟན་པ་རྒྱལ་མཚན་དང་།  བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ཉམས་ཞིབ་པ་འབུམ་རམས་པ་བློ་བཟང་དབྱངས་མཚོ།

བོད་ནང་གི་ཆུ་བོ་ཁ་སྒྱུར་གྱི་བྱ་སྤྱོད་དང་ཁོར་ཡུག་གནས་བབ།

བོད་ནང་གི་ཆུ་བོ་ཁ་སྒྱུར་གྱི་བྱ་སྤྱོད་དང་། དེ་མིན་གྱི་ཁོར་ཡུག་གནས་བབ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་གླེང་མོལ་ཞུས་པ།

གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན།

རེབ་གོང་སློབ་མའི་ཞི་རྒོལ།

ཚེ་སྲུང་སྐྱབས་ནས་བོད་དོན་ཆེད་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་པ།

རྡོ་རྗེ་ལྷུན་གྲུབ་ལནས་བོད་དོན་ཆེད་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་པ།

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།