ཨ་མི་རི་ཀའི་ཝ་ཤིང་ཊོན་མངའ་ཁུལ་གྱི་བོད་མི་ཚོས་བོད་ཀྱི་ལོ་གསར་ཉིན་མངའ་སྡེའི་སྲིད་སྐྱོང་དང་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་པ་མཇལ་ནས་བོད་དོན་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུ་གཏན་འཁེལ་བྱུང་འདུག

ཨ་རིའི་ཝ་ཤིང་ཊོན་མངའ་ཁུལ་གྱི་བོད་མི་ཚོས་བོད་ཀྱི་ལོ་གསར་ཉིན་བོད་དོན་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུ།

ཨ་མི་རི་ཀའི་ཝ་ཤིང་ཊོན་མངའ་ཁུལ་གྱི་བོད་མི་ཚོས་བོད་ཀྱི་ལོ་གསར་ཉིན་མངའ་སྡེའི་སྲིད་སྐྱོང་དང་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་པ་མཇལ་ནས་བོད་དོན་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུ།

༢༠༡༥ ལོའི་རང་དབང་གི་གཟེངས་རྟགས།

རང་བཙན་དང་དབུ་མའི་ལམ།

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།