མིག་གི་སྐྱ་འགྲིབ་གཤག་བཅོས།

བལ་ཡུལ་ནང་འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་བླ་བྲང་ནས་མིག་གི་སྐྱ་འགྲིབ་གཤག་བཙོས་ཞབས་ཞུ་གནང་བ།
2012-11-25
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
འགྲེམ་སྤེལ།
པར་བཀོད།
བལ་ཡུལ་ནང་འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་བླ་བྲང་ནས་མིག་གི་སྐྱ་འགྲིབ་གཤག་བཙོས་ཞབས་ཞུ་གནང་བ།
བལ་ཡུལ་ནང་འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་བླ་བྲང་ནས་མིག་གི་སྐྱ་འགྲིབ་གཤག་བཙོས་ཞབས་ཞུ་གནང་བ།
ཐུབ་བསྟན་སངས་རྒྱས།

༄༅༎ཕྱི་ཟླ་༡༡ཚེས་༢༣དང་༢༤ཉིན་གཉིས་རིང་བལ་ཡུལ་ནང་གི་འཇམ་མགོན་ཀོ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་བླ་བྲང་དང་བལ་ཡུལ་གྱི་ཏིལ་གངྒ་མིག་གི་སྨན་ཁང་གཉིས་ནས་རིན་མེད་ཐོག་མིག་གི་སྐྱ་འགྲིབ་གཤག་བཅོས་ཀྱི་ཞབས་ཞུ་ཐེངས་ཉི་ཤུ་པ་དེ་གནང་ཡོད་པ་དང༌།བལ་ཡུལ་ཡུལ་མི་གསུམ་བརྒྱ་ཙམ་ལ་གཤག་བཅོས་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་ཐུབ་བསྟན་སངས་རྒྱས་ལགས་ནས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པར་གསན་རོགས༎

མཆན། (0)
  • པར་བཀོད།
  • འགྲེམ་སྤེལ།
  • གློག་འཕྲིན།
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།