གཞོན་ནུའི་ངོ་རྒོལ་བ་འཛིན་བཟུང༌།

ལྡི་ལིར་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་བ་ཁག་ཅིག་ཉེན་རྟོག་པས་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག
2012-11-13
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
འགྲེམ་སྤེལ།
པར་བཀོད།
ལྡི་ལིར་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་བ་ཁག་ཅིག་ཉེན་རྟོག་པས་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག
ལྡི་ལིར་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་བ་ཁག་ཅིག་ཉེན་རྟོག་པས་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག
དཀར་མཛེས་བ་བསོད་ནམས་དབང་འདུས།

༄༅༎ཕྱི་ཟླ་༡༡ཚེས་༡༢ ཉིན་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་གཙོས་རོ་ཧི་ནི་དང་བསམ་ཡས་གླིང་ས་གནས་གཞོན་ནུའི་ཚོགས་མི་བཅུ་ཙམ་གྱིས་ལྡི་ལིའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཚབ་མདུན་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་སྐབས་ས་གནས་ཉེན་རྟོག་པས་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པར་གསན་རོགས།

མཆན། (0)
  • པར་བཀོད།
  • འགྲེམ་སྤེལ།
  • གློག་འཕྲིན།
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།