འབྲོག་པའི་འཚོ་བ།

2013-08-27
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
བོད་ཀྱི་འབྲོག་པའི་འཚོ་བ།
བོད་ཀྱི་འབྲོག་པའི་འཚོ་བ།
འོད་ཟེར་ལགས།

༄༅།    །དེ་རིང་གི་འོད་ཟེར་གྱི་གླེང་སྟེགས་ཞུ་བའི་ལེ་ཚན་ནང་།    འགོ་བརྗོད་དུ་སྦྲ་ནག་སློབ་གྲྭ་སྟེ།     བོད་མི་ཁུར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་མཁན་ཞིག་གི་སྐྱེ་དངོས་གནས་ལུགས་ཀྱི་སློབ་གསོའི་ལག་ལེན་དངོས་ཞུ་བའི་རྩོམ་འདི་སྒྲོལ་དཀར་ལགས་ནས་ཕབ་བསྒྱུར་སྙན་སྒྲོན་གནང་གི་རེད། །

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།