ཀོ་རི་ཡའི་ཁུལ་སུ་དཀའ་རྙོག

2013-04-23
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།

༄༅༎ཐེངས་འདིའི་འཛམ་གླིང་སྐར་ཁུང་གི་ལེ་ཚན་ནང་།བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་ནང་རྡུལ་ཕྲན་མཚོན་ཆ་དང༌།མེ་ཤུགས་འཕུར་མདེལ་ཚོད་བལྟ་བྱས་པའམ། ཡང་ན་ཡུལ་དེ་ནས་དམག་འཐབ་འགོ་འཛུགས་བྱེད་པའི་ཉེན་ཁ་ཞིག་མཐོང་བཞིན་པ་དེའི་ཐད།ལྷོ་ཀོ་རི་ཡའི་ནང་ཞེད་སྣང་དང་དངངས་ཚབས་ཇི་ཙམ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་སྐོར་ལྷོ་ཀོ་རི་ཡའི་ Dongguk གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་ནང་བོད་ཀྱི་བཀའ་བསྟན་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་སློབ་དཔོན་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ནམ་མཁའ་ལགས་སུ་ངག་དབང་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ནས་གནས་འདྲི་ཞུས་པར་གསན་རོགས༎

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།