དཔེ་ཆ་བལྟ་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་གནང་།


2014-12-25
Share
དཔེ་ཆ་བལྟ་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་གནང་།
ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་། ཀུན་བཟང་བསྟན་འཛིན།

༄༅།    །༸གོང་ས་མཆོག་ནས་སོག་རིགས་སློབ་གཉེར་ཆེད་སོག་ཡུལ་ནས་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་སླེབས་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་དགོངས་ནས་ལམ་སྟོན་བཀའ་སློབ་གནང་སྐབས།    ས་ཐག་རིང་པོ་ནས་སློབ་གཉེར་ཆེད་སླེབས་པར་བརྟེན་དཀའ་ལས་རྒྱག་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་གནང་འདུག


གསར་འགོད་པ་ཀུན་བཟང་བསྟན་འཛིན།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།