དཔེ་ཆ་བལྟ་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་གནང་།

2014-12-25
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
དཔེ་ཆ་བལྟ་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་གནང་།
དཔེ་ཆ་བལྟ་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་གནང་།
ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་། ཀུན་བཟང་བསྟན་འཛིན།

༄༅།    །༸གོང་ས་མཆོག་ནས་སོག་རིགས་སློབ་གཉེར་ཆེད་སོག་ཡུལ་ནས་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་སླེབས་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་དགོངས་ནས་ལམ་སྟོན་བཀའ་སློབ་གནང་སྐབས།    ས་ཐག་རིང་པོ་ནས་སློབ་གཉེར་ཆེད་སླེབས་པར་བརྟེན་དཀའ་ལས་རྒྱག་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་གནང་འདུག


གསར་འགོད་པ་ཀུན་བཟང་བསྟན་འཛིན།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།