བོད་མིའི་མང་གཙོ་དང་བོད་ཀྱི་འཐབ་རྩོད།

2016-05-27
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཟམ་མདོ་བྱམས་པ་ཚེ་རིང་ལགས་དང་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆེན་ལགས།
བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཟམ་མདོ་བྱམས་པ་ཚེ་རིང་ལགས་དང་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆེན་ལགས།
ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང༌།

༄༅། །བོད་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་བབ་ཅེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་དུ། བོད་མིའི་མང་གཙོ་དང་བོད་ཀྱི་འཐབ་རྩོད་རྩོད་ལེན་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར། ཡོ་རོབ་ཁུལ་གྱི་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆེན་ལཌ་དང་ཟམ་མདོ་བྱམས་པ་ཚེ་རིང་ལཌ་གཉིས་དང་ལས་རིམ་གཙོ་སྐྱོང་བ་ཀརྨ་རྒྱ་མཚོ་ལཌ་དབར་གླེང་མོལ་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་ཞུ༎

གསར་འགོད་པ་ཀརྨ་རྒྱ་མཚོ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།