རྡ་ས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གསར་འདེམས་བྱུང་བ།

2019-05-22
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཀུན་དགའ་ཚེ་རིང་ལགས་རྡ་རམ་ས་ལའི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དུ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།
ཀུན་དགའ་ཚེ་རིང་ལགས་རྡ་རམ་ས་ལའི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དུ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།
བསྟན་འཛིན་དོན་ཡོད།

༄༅༎ཕྱི་ཟླ་༥ཚེས་༢༢རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལའི་ས་གནས་སྡེ་ཁག་བཅུ་བཞིའི་ནང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་དངོས་གཞིའི་འོས་བསྡུ་གནང་ཡོད་པ་དང༌། ཀུན་དགའ་ཚེ་རིང་ལགས་སུ་ཐེངས་འདིའི་འགོ་འཛིན་དུ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་ཡོད་པའི་སྐོར་འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་ལགས་ཀྱིས་ས་གནས་ནས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་གསན་རོགས་ཞུ༎

གསར་འགོད་པ་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།