ཧོང་ཀོང་ནང་གི་འོས་བསྡུ།

2017-03-24
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཧོང་ཀོང༌།
ཧོང་ཀོང༌།
བི་ཀི་པི་ཌི་ཡ།

༄༅། །ཐེངས་འདིའི་ཧོང་ཀོང་དང་ཐེ་དབན་གྱི་ལེ་ཚན་ནང་། ༢༠༡༧་ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའི་ཚེས་༢༦ཉིན་༢༠༡༧ལོའི་ཧོང་ཀོང་དམིགས་བསལ་སྲིད་འཛིན་ས་གནས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་འོས་འདེམས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་བཞིན་འོས་འདེམས་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་འཆི་མེད་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པར་གསན་རོགས་ཞུ༎

 

 

གསར་འགོད་པ་འཆི་མེད།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།