རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་སྲིད་ཇུས།

2016-08-25
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
རྒྱ་ནག་སྲིད་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕིང༌།
རྒྱ་ནག་སྲིད་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕིང༌།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་ཀྱི་ཤུགས་རྐྱེན་སྐོར་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་གནང་བར་ཉན་རོགས་ཞུ།

གསར་འགོད་པ་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།