རྒྱ་ནག་ནང་གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་སློབ་གསོའི་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་ཡོད་པ།

2018-11-30
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཨ་རིའི་Stanford གཙུག་ལག་སློབ་གྲའི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་ སིཀོཊ་ རོ་ཛེལ།
ཨ་རིའི་Stanford གཙུག་ལག་སློབ་གྲའི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་ སིཀོཊ་ རོ་ཛེལ།
ཨ་རིའི་Stanford གཙུག་ལག་སློབ་གྲའི་དྲ་རྒྱ།

༄༅། །རྒྱ་ནག་དང་ཧོང་ཀོང་ཐེ་ཝན་གྱི་ལེ་ཚན་ནང་།   རྒྱ་ནག་ནང་གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་སེབ་ཀྱི་སློབ་གསོའི་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་སྐོར་ཨ་རིའི་Stanford གཙུག་ལག་སློབ་གྲའི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་ཞིག་གིས་རྒྱ་ནག་གི་སློབ་གསོའི་གནས་བབ་སྐོར་གྱི་དེབ་འགྲེམས་སྤེལ་གནང་བའི་ནང་འཁོད་ཡོད་པ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་འཆི་མེད་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པར་གསན་རོགས་ཞུ༎

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།