རྒྱ་ནག་ནང་བ་སོའི་ཚོང་འབྲེལ་ཇེ་ཆེ།

2014-12-12
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཨཕ་རིའི་གླང་ཆེན།
ཨཕ་རིའི་གླང་ཆེན།
བི་ཀི་པི་ཌི་ཡ།

༄༅༎རྒྱ་ནག་ནང་གླང་ཆེན་གྱི་མཆེ་བས་བཟོས་པའི་བ་སོའི་རིགས་ཀྱི་ཚོང་འབྲེལ་དམིགས་བསལ་ཇེ་ཆེ་འགྲོ་བཞིན་པའི་རྐྱེན་གྱིས་རི་སྐྱེས་གླང་ཆེན་ཉུང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐོར། ཆོས་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣ་དང་གླེང་མོལ་ཞུས་པར་གསན་རོགས་ཞུ།

གསར་འགོད་པ་ཆོས་སྐྱིད།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།