ཡུ་གུར་བ་ཨིལ་ཧམ་ཊོ་ཊིའི་ངོ་སྤྲོད།

2014-09-30
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཨེལ་ཧམ་ཐོ་ཧི་ཏི།
ཨེལ་ཧམ་ཐོ་ཧི་ཏི།
ཡུ་གུར་ཚོགས་པའི་དྲ་གནས།

༄༅༎དེ་རིང་གི་འཛམ་གླིང་ནང་སྙན་གྲགས་ཅན་གྱི་མི་སྣ་དང་ས་གནས་ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་བདུན་འདིའི་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཚེ་བཙོན་གྱི་ཉེས་ཆད་བཏང་བའི་ཤར་ཏུརཀིསྟཱན་གྱི་ཤེས་ལྡན་མི་སྣ་ Ilham Tohtiགྱི་གནས་ཚུལ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་ལྷུན་གྲུབ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས༎
གསར་འགོད་པ་ལྷུན་གྲུབ་ཚེ་རིང༌།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།