ས་གནས་ཡུ་གུར་བ་བཙན་ཁྲིད་བྱས་པ།

2018-05-24
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཤིང་ཅང་གི་གྲོང་གསེབ་ཁག་ནང་ལས་དོན་རུ་ཁག་ཅེས་པ་ཞིག་དུས་ཡུན་ཟླ་བ་བཞིའི་རིང་སྐོར་བསྐྱོད་དུ་བཏང་ཡོད་པ།
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཤིང་ཅང་གི་གྲོང་གསེབ་ཁག་ནང་ལས་དོན་རུ་ཁག་ཅེས་པ་ཞིག་དུས་ཡུན་ཟླ་བ་བཞིའི་རིང་སྐོར་བསྐྱོད་དུ་བཏང་ཡོད་པ།
ཡོ་རོབ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང༌།

༄༅༎དེ་རིང་གི་རྩོམ་ཡིག་ལྡུམ་རྭའི་ལེ་ཚན་གྱི་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཤིང་ཅང་གི་གྲོང་གསེབ་ཁག་ནང་ལས་དོན་རུ་ཁག་ཅེས་པ་ཞིག་དུས་ཡུན་ཟླ་བ་བཞིའི་རིང་སྐོར་བསྐྱོད་དུ་བཏང་ཡོད་པ་དང༌།དེའི་རིང་ཤིང་ཅང་གི་གྲོས་གསེབ་ཁག་ནས་ས་གནས་ཡུ་གུར་བ་མང་པོ་ཞིག་བཙན་ཁྲིད་བྱས་ཏེ་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་ཞིག་དེ་རྗེས་ཁོང་ཚོ་སློབ་གསོ་བསྐྱར་མའི་ལྟེ་གནང་ཁང་ཞས་པའི་བཙོན་ཁང་ནང་བཅུག་ཡོད་པའི་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་ཀུན་བཟང་རིག་འཛིན་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པར་གསན་རོགས༎
གསར་འགོད་པ་ཀུན་བཟང་རིག་འཛིན།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།