རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དགོན་པའི་ནང་སྔོག་བཤེར་བྱས་པ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་བ་བསེ་དགོན་པའི་ནང་སྔོག་བཤེར་དང་དམ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད་པ་རེད།
2008-06-24
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།

སྒྲ་ལྡན་གསར་འགྱུར།

༄༅༎རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་བ་བསེ་དགོན་པའི་ནང་སྔོག་བཤེར་དང་དམ་བསྒྲགས་བྱས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་དགོན་པའི་ཁྲི་འཛིན་བླ་མ་ཀུན་བཟང་བཞད་པན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དགོངས་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་ཡོད་པའི་སྐོར་གདུགས་དཀར་འབུམ་གྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང༌༎

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།