བུད་མེད་ལྷན་ཚོཊ་ལོ་༢༦འཁོར།

བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོཊ་བཙན་བྱོལ་དུ་སླར་གསོ་གནང་ནས་མི་ལོ་༢༦འཁོར་བའི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི་ཞུས་པ།
2010-09-11
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་དེ་བཞིན་བཙན་བྱོལ་ནང་དུ་སླར་གསོ་གནང་ནས་མི་ལོ་ཉི་ཤུ་རྩ་དྲུག་འཁོར་བའི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི་ཞུ་བཞིན་པ།
བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་དེ་བཞིན་བཙན་བྱོལ་ནང་དུ་སླར་གསོ་གནང་ནས་མི་ལོ་ཉི་ཤུ་རྩ་དྲུག་འཁོར་བའི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི་ཞུ་བཞིན་པ།
ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང༌། བསྟན་འཛིན་དོན་ཡོད།

ལེ་ཚན་ལ་གསན་རོགས།

༄༅༎ཕྱི་ལོ་ཉིས་སྟོང་བཅུ་ཟླ་དགུ་པའི་ཚེས་བཅུའི་ཉིན། བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་དེ་བཞིན་བཙན་བྱོལ་ནང་དུ་སླར་གསོ་གནང་ནས་མི་ལོ་ཉི་ཤུ་རྩ་དྲུག་འཁོར་བའི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི་ཞུས་ཡོད་པའི་སྐོར། འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་དོན་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་བཏང་འབྱོར་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ལ་གསན་རོགས༎

 

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།