༢༠༡༦ལོའི་བྱང་ཨ་རིའི་སྤྱི་འཐུས་འོས་མི།

2015-07-02
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
༢༠༡༦ལོའི་བྱང་ཨ་རིའི་སྤྱི་འཐུས་འོས་མིར་ཞུགས་གནང་མཁན་བསྟན་འཛིན་རང་གྲོལ་ལགས།
༢༠༡༦ལོའི་བྱང་ཨ་རིའི་སྤྱི་འཐུས་འོས་མིར་ཞུགས་གནང་མཁན་བསྟན་འཛིན་རང་གྲོལ་ལགས།
བསྟན་འཛིན་རང་གྲོལ།

༄༅༎༢༠༡༦ལོའི་སྲིད་སྐྱོང་དང་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར། བྱང་ཨ་རིའི་སྤྱི་འཐུས་འོས་གཞིར་ཞུགས་གནང་མཁན་བསྟན་འཛིན་རང་གྲོལ་ལགས་དང་ལྷན་དུ་ལས་ཚན་གཙོ་སྐྱོང་བ་ཀརྨ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱིས་བཀའ་མོལ་ཞུས་པར་གསན་རོགས་ཞུ༎

གསར་འགོད་པ་ཀརྨ་རྒྱ་མཚོ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།