དོལ་རྒྱལ་སྐོར་གསལ་བཤད།

2014-05-30
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་།
འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་།
Photo: RFA

༄༅།    །དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི་དྲུང་ཆེ་བློ་བཟང་སྦྱིན་པ་ལགས་ནས་བོད་རིགས་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་དོལ་རྒྱལ་གྱི་གནས་ཚུལ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་ལ་གསལ་བཤད་གནང་འདུག    དེའི་སྐོར་བཞུགས་སྒར་དུ་ཡོད་པའི་ང་ཚོའི་གསར་འགོད་པ་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་ལགས་ཀྱིས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་གསན་རོགས་གནང་།།


གསར་འགོད་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན།

མཆན། (1)
Share

བདུད་འདུལ

ནས། མ་ལ་ཡ་

དོལ་རྒྱལ་ཟེར་བ་ལྷ་རེད་དམ།

Nov 25, 2015 07:57 PM

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།