ཝཱ་ཎ་དབུས་བོད་ཀྱི་ཆེས་མཐོའི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང༌།

2019-02-06
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
བོད་པ་དང་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་བརྒྱུད་ཀྱི་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་བོད་པའི་རིག་གནས་དང་ལྟ་གྲུབ་སློབ་འཁྲིད་ཚད་མཐོ་པོ་གནང་གི་ཡོད་པ།
བོད་པ་དང་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་བརྒྱུད་ཀྱི་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་བོད་པའི་རིག་གནས་དང་ལྟ་གྲུབ་སློབ་འཁྲིད་ཚད་མཐོ་པོ་གནང་གི་ཡོད་པ།
ཝཱ་ཎ་དབུས་བོད་ཀྱི་ཆེས་མཐོའི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང༌།

༄༅༎ཐེངས་འདིའི་ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོའི་ལེ་ཚན་ནང་དུ་ཝཱ་ཎ་དབུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གིས་བོད་པ་དང་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་བརྒྱུ་མངའ་ཁུལ་གྱི་སློབ་ཕྲུག་ཕོ་མོ་ཚོར་བོད་པའི་རིག་གནས་དང་ལྟ་གྲུབ་སྐོར་སློབ་འཁྲིད་ཧ་ཅང་ཚད་མཐོ་པོ་གནང་གི་ཡོད་པའི་སྐོར་རིག་ལྡན་སྒྲོལ་མ་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པར་གསན་རོགས༎
གསར་འགོད་པ་རིག་ལྡན་སྒྲོལ་མ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།