རྒྱལ་སྤྱིའི་ངོས་ནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གནས་བབས་ཐད་གླེང་མོལ།

2018-11-03
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཨ་རིའི་ཝར་མཎྜ་མངའ་སྡེའི་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ་ལགས་དང་སྤྱི་ཟུར་ཆུང་བདག་ཀོ་རན་ལགས།
ཨ་རིའི་ཝར་མཎྜ་མངའ་སྡེའི་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ་ལགས་དང་སྤྱི་ཟུར་ཆུང་བདག་ཀོ་རན་ལགས།
བཀྲིས་དབང་ཕྱུག

༄༅། །གནད་དོན་གླེང་མོལ་གྱི་ལས་རིམ་ནང་།  རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྱོན་དུ་འདས་ལོ་བཅུ་ཕྲག་ཁ་ཤས་ནང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གནས་བབས་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་ཞུ་ཆེད། ནོར་ཝེ་རྒྱལ་ས་ཨོསློ་ནས་ཡོ་རོབ་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལས་ཟུར་ཆུང་བདག་ཀོ་རན་ལགས་དང་ཨ་རིའི་ཝར་མཎྜ་མངའ་སྡེའི་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ་ལགས་དང་ལྷན་དུ་བཀྲིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀྱིས་གླེང་མོལ་ཞུས་པ་ཞིག་ལ་གསན་རོགས་གནང་།།
གསར་འགོད་པ་བཀྲིས་དབང་ཕྱུག

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།