བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་སུ་བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་ལོ་གསར་སྲུང་བརྩི་བྱེད་སྟངས་།

2018-02-14
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ལོ་གསར་གྱི་མཆོད་པ།
ལོ་གསར་གྱི་མཆོད་པ།
ནུབ་བྱང་བོད་མིའི་རིག་གནས་ཚོགས་པ།

ཁ་བའི་གྲོས་རྭ་ལོ་གསར་གྱི་དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན་བོད་ཀྱི་ལོ་གསར་དང་འབྲེལ་བའི་དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན་འདིའི་ནང་།བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་སུ་བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་ལོ་གསར་སྲུང་བརྩི་བྱེད་སྟངས་སྐོར་དང་།བཙན་འབྱོལ་ནང་མི་རབས་གསར་པ་ཚོས་ལོ་གསར་གྱི་གནད་འགག་དང་གོམས་སྲོལ་དེ་དག་བརྒྱུད་འཛིན་ཇི་ལྟར་ཐུབ་མིན་གྱི་སྐོར་ཡུབ་རོབ་Sweden ནས་ཡིན་པའི་འཇམ་རྡོ་དང་Canada ནས་ཡིན་པའི་འཇམ་དཔལ་རྒྱལ་མཚན་དང་ཨ་རིའི་ནིའུ་ཡོག་ནང་ཡོད་པའི་བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ་ལགས་གསུམ་དང་རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཛིན་རྡོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ་གྱི་གླེང་མོལ་བྱེད་པ་ཞིག་ཉན་རོགས་ཞུ༎
གསར་འགོད་པ་རྡོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།