བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་དང་བླངས་ཞབས་ཞུའི་དགོས་མཁོ།

2018-03-11
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ལོ་ན་ཆུང་དུས་ནས་བཟུང་ད་བར་དང་བླངས་ཞབས་ཞུའི་ཉམས་མྱོང་ཅན་སྨན་ཞབས་མ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་འཛོམས།
ལོ་ན་ཆུང་དུས་ནས་བཟུང་ད་བར་དང་བླངས་ཞབས་ཞུའི་ཉམས་མྱོང་ཅན་སྨན་ཞབས་མ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་འཛོམས།
བསྟན་འཛིན་ཆོས་འཛོམས།

༄༅༎ཐེངས་འདིའི་ན་གཞོན་དང་སློབ་ཕྲུག་གི་རླུང་འཕྲིན་ལེ་ཚན་འདིའི་ནང་དུ། ལོ་ན་ཆུང་དུས་ནས་བཟུང་ད་བར་དང་བླངས་ཞབས་ཞུའི་ཉམས་མྱོང་ཅན་སྨན་ཞབས་མ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་འཛོམས་ལགས་ལྷན་དུ་བོད་པའི་ན་གཞོན་ཚོས་སྤྱི་ཚོགས་ཐོག་དང་བླངས་ཞབས་ཞུའི་དགོས་མཁོ་དང་གལ་ཆེའི་རང་བཞིན་ཐད་ཚེ་བརྟན་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་བགྲོ་བགྲོ་གླེང་ཞུས་པ་དེ་གསན་གནང་རོགས།།
གསར་འགོད་པ་ཚེ་བརྟན་རྡོ་རྗེ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།