ནུབ་ཕྱོགས་སུ་བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད།

2014-05-28
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཨ་རིའི་ནུབ་བྱང་བོད་མིའི་རིག་གནས་ཚོགས་པའི་གཟའ་ཉི་མའི་བོད་ཡིག་འཛིན་གྲྭ
ཨ་རིའི་ནུབ་བྱང་བོད་མིའི་རིག་གནས་ཚོགས་པའི་གཟའ་ཉི་མའི་བོད་ཡིག་འཛིན་གྲྭ
ནུབ་བྱང་བོད་མིའི་རིག་གནས་ཚོགས་པ།

༄༅༎ཐེངས་འདིའི་ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོའི་ལེ་ཚན་ནང་དུ་ནུབ་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་ནང་བོད་པའི་ཕྲུ་གུ་ཚོར་བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་དུས་ཚོད་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་ཡོད་པ་དེ་ཕ་མས་དམ་འཛིན་ཡག་པོ་གནང་དགོས་པའི་སྐོར་རིག་ལྡན་སྒྲོལ་མ་ལགས་ནས་པེ་རིས་ཤར་ཕྱོགས་སྐད་ཡིག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་བོད་ཡིག་སློབ་དཔོན་གཅུང་ཚེ་རིང་ལགས་སུ་གནས་འདྲི་ཞུས་པར་གསན་རོགས་གནང༌༎

གསར་འགོད་པ་རིག་ལྡན་སྒྲོལ་མ།གསར་འགོད་པ་རིག་ལྡན་སྒྲོལ་མ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།