སྙན་རྩོམ་གང་བསམ་མེ་ལོང་།

2019-07-03
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
བསྟན་འཛིན་ནམ་མཁའ་ལགས་ཀྱིས་བོད་རིགས་གཞོན་སྐྱེད་ཁྲོད་བོད་ཡིག་ལ་དོ་སྣང་ཆེད་བརྩམས་པའི་སྙན་རྩོམ།
བསྟན་འཛིན་ནམ་མཁའ་ལགས་ཀྱིས་བོད་རིགས་གཞོན་སྐྱེད་ཁྲོད་བོད་ཡིག་ལ་དོ་སྣང་ཆེད་བརྩམས་པའི་སྙན་རྩོམ།
པ་སངས་ཚེ་རིང༌།

༄༅༎སྒང་ཏོག་ཏུ་བོད་རིགས་གཞོན་སྐྱེས་བསྟན་འཛིན་ནམ་མཁའ་ལགས་ཀྱིས་གཞོན་སྐྱེས་ཁྲོད་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ལ་དོ་སྣང་ཆེད་སྙན་རྩོམ་གང་བསམ་མེ་ལོང་ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་ཞིག་བརྩམས་ཡོད་པ་དེ་དབུ་འབྱེད་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར་འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་པ་སངས་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པར་གསན་རོགས༎

གསར་འགོད་པ་པ་སངས་ཚེ་རིང༌།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།