བོད་པའི་བུད་མེད་ཚོར་དམའ་འབེབ་ཀྱི་མིང་བཏགས་པ།

2014-07-19
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
བུད་མེད་ལེ་ཚན་གཙོ་སྐྱོང་བ་རྩོ་རྗེ་མཚོ།
བུད་མེད་ལེ་ཚན་གཙོ་སྐྱོང་བ་རྩོ་རྗེ་མཚོ།
ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང༌།
༄༅༎ཐེངས་འདིའི་བུད་མེད་ཅེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་དུ། བོད་པའི་བུད་མེད་ཚོར་ཕོ་མཆོག་མོ་དམན་གྱི་ལྟ་བའི་ཐོག་ནས་དམའ་འབེབ་ཀྱི་ནང་དོན་ཅན་གྱི་མིང་སྣ་ཚོགས་བཏགས་ཡོད་པའི་སྐོར། དོ་སྣང་ཆེན་པོ་ཡོད་མཁན་བོད་ཀྱི་སྒྱུ་རྩལ་བ་གྲགས་ཅན་མགོ་ལོག་ཟླ་བྷེ་ལགས་སུ་རྡོ་རྗེ་མཚོས་བཅར་འདྲི་ཞུས་པར་གསན་རོགས་གནོངས༎

 

གསར་འགོད་པ་རྡོ་རྗེ་མཚོ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།