བལ་ཡུལ་ནང་རྒྱ་ནག་གི་ཤུགས་རྐྱེན་ཆེ་རུ་འགྲོ་བཞིན་པ།

བལ་ཡུལ་ནང་རྒྱ་ནག་གི་ཤུགས་རྐྱེན་ཆེ་རུ་འགྲོ་བཞིན་པ་དེས་སྤྱིར་རྒྱ་གར་གྱི་བདེ་འཇགས་དང་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་མདུན་ལམ་དཀའ་ངལ་བཟོ་ཡི་ཡོད་པ།
2009-10-30
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།

༄༅༎དེ་རིང་གི་གཏམ་གླེང་ཞལ་པར་གྱི་ལེ་ཚན་ནང་དུ་དེང་སྐབས་བལ་ཡུལ་གྱི་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གི་ཤུགས་རྐྱེན་ཆེ་རུ་འགྲོ་བཞིན་པ་དེས་སྤྱིར་རྒྱ་གར་གྱི་བདེ་འཇགས་ལ་ཉེན་ཁ་བཟོ་ཡི་ཡོད་པ་དང་།ཡང་སྒོས་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་ཚོའི་མ་འོངས་མདུན་ལམ་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་བཟོ་ཡི་ཡོད་པའི་སྐོར་རིག་ལྡན་སྒྲོལ་མ་ལགས་ནས་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣའི་ལྷན་གླེང་མོལ་གནང་བར་གསན་རོགས༎

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།