རྒྱ་དམག་གི་མཚོན་ཆའི་འོག་སྲོག་ཤོར་བའི་བོད་མི།

འདི་ལོའི་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་སྐབས་རྒྱ་ནག་གི་དམག་མིའི་མཚོན་ཆའི་འོག་སྲོག་ཤོར་བའི་བོད་མི་འི་སྤུན་ཞིག་ལ་བཀའ་མོལ་ཞུས་པ།
2008-12-26
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།

༄༅༎དེ་རིང་གི་གཏམ་གླེང་ཞལ་པར་གྱི་ལེ་ཚན་ནང་དུ་འདི་ལོ་ཟླ་བ་བསུམ་པའི་བོད་མིའི་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་ནང་རྒྱ་ནག་གི་དམག་མིའི་མཚོན་ཆའི་འོག་ཚེ་སྲོག་ཤོར་བའི་བོད་མིའི་སྤུན་མཆེད་ཅིག་གི་ལྷན་དུ་སྒྲོལ་དཀར་ལགས་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་བར་གསན་རོགས་གནང༌༎

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།