ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་སྐོར་གླེང་བ།

2013-02-22
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
བོད་རྒྱལ་ཡོངས་རང་བཙན་ལྷན་ཚོགས་དབུ་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་སྒོ།
བོད་རྒྱལ་ཡོངས་རང་བཙན་ལྷན་ཚོགས་དབུ་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་སྒོ།
གོ་སྒྲིག་ཚོགས་ཚུང་།

༄༅།    །དེ་རིང་གི་གཏམ་གླེང་ཞལ་པར་གྱི་ལེ་ཚན་ནང་།    ཉེ་འཆར་བོད་ཀྱི་ལོ་གསར་ཚེས་༣ཉིན་གསར་འཛུགས་གནང་བའི་བོད་རྒྱལ་ཡོངས་རང་བཙན་ལྷན་ཚོགས་ཞེས་པ་དེའི་སྐོར་ཚོགས་པ་དེ་གསར་འཛུགས་གནང་མཁན་གྲས་ཡིན་པ་ཨ་རིའི་ནང་བཅའ་བཞུགས་སྨན་པ་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་ལགས་དང་།    ཀེ་ཎ་ཌའི་ནང་ཡོད་པའི་སྐལ་བཟང་ཕུན་ཚོགས་ལགས་རྣམ་གཉིས་དང་།    བོད་ཀྱི་དགུ་བཅུ་གསུམ་ལས་འགུལ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཟུར་ངག་དབང་འོད་འབར་ལགས་བཅས་དང་ལྷན་དུ་འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་ལྷུན་གྲུབ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་གླེང་མོལ་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།