ཁོར་ཡུག་ལས་འགུལ་བར་ཚེ་བཙོན་གྱི་ཁྲིམས་བཅད།

2014-12-17
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ལས་འགུལ་གནང་མཁན་དབང་འདུད་ལགས།
ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ལས་འགུལ་གནང་མཁན་དབང་འདུད་ལགས།
Photo: RFA

༄༅།    །ཐེངས་འདིའི་དེང་དུས་ཀྱི་རྒྱ་ནག་ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་།    བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ གནང་མཁན་ཕ་ཡུལ་དགའ་ལྡན་དགོན་པའི་ཉེ་འགྲམ་དུ་ཡོད་པའི་སྟག་རྩི་བདེ་ཆེན་རྫོང་ནས་ཡིན་པའི་དབང་འདུད་ལགས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཚེ་བཙོན་གྱི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ནས་ད་ལྟ་ཁོང་གི་གཟུགས་པོའི་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་གི་སྡུག་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་སྐོར་ཁོང་གི་སྤུན་མཆེད་ཅིག་གིས་གནས་ཚུས་གསུངས་པ་དེ་བློ་བཟང་གིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་དེ་གསན་རོགས་གནང་།།


གསར་འགོད་པ་བློ་བཟང་།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།