ཨ་རིས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་སྲིད་ཇུས།

2014-11-24
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཨ་རིའི་བོད་དོན་དམིགས་བསལ་འབྲེལ་མཐུད་པ་སྐུ་ཞབས་སཱ་ར་སེ་ཝལ་མཆོག་ནས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་མཇལ་ཆེད་བཞུགས་སྒར་དུ་ཕེབས་པ།
ཨ་རིའི་བོད་དོན་དམིགས་བསལ་འབྲེལ་མཐུད་པ་སྐུ་ཞབས་སཱ་ར་སེ་ཝལ་མཆོག་ནས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་མཇལ་ཆེད་བཞུགས་སྒར་དུ་ཕེབས་པ།
བསྟན་འཛིན་དོན་ཡོད།

༄༅༎དེ་རིང་གི་གཏམ་གླེང་ཞལ་པར་ལེ་ཚན་འདིའི་ནང་ཨ་རིའི་བོད་དོན་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་བལ་ཡུལ་དང་རྒྱ་གར་གྱི་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་གཟིགས་སྐོར་དུ་ཕེབས་པའི་ཁྲོད་ནས་ཨ་རིས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་སྲིད་ཇུས་སྐོར་ལ་ལས་རིམ་གཙོ་སྐྱོང་བ་སྒྲོལ་དཀར་ལགས་ནས་འདི་གའི་བོད་སྐད་སྡེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན་བཀྲས་མཐོང་བསྟན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་བུ་ཆུང་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱི་ལྷན་བགྲོ་གླེང་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།།
གསར་འགོད་པ་སྒྲོལ་དཀར།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།