Người Thượng Việt Nam bị cảnh sát Thái bắt giữ ở Chiang Mai

Cách nay gần 3 tuần, có 5 người Thượng trong số mười mấy người Thượng Việt Nam đang tá túc ở tỉnh Chiang Mai bị lâm nạn. Nguyên nhân nào khiến họ bị bắt? Số phận của họ sẽ đi về đâu?
Thanh Quang, phóng viên RFA, Bangkok
2010-05-10
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Một nhóm người Thượng Việt Nam từ Campuchia chạy qua Thái Lan.
Một nhóm người Thượng Việt Nam từ Campuchia chạy qua Thái Lan.
RFA Photo

Xem toàn trang