Tất cả các ý kiến của bạn đọc về William Nguyễn: "vì sao tôi phải tham gia biểu tình"

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Nguyễn Bất Bạt nơi gửi USA :

Việt cộng có thể đánh, hành hạ, giết bất cứ người Việt nào mà "nó" muốn, nhưng nó phải hiểu rằng việc đó là KHÔNG THỂ MỘT CHÚT NÀO đối với một người Mỹ gốc Việt! NHỚ ĐẤY!

06/10/2018 15:36

    Reply to this comment

Duy Hữu nơi gửi USA :

Will Nguyễn tượng trưng cho một thế hệ trẻ, trong và ngoài nước, đấu tranh cho Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền cho quê hương Việt Nam.

Trước khi có thể Đổi Thay một chế độ,
cần thực tập đấu tranh Thay Đổi trăm ngàn những đường lối, chính sách, luật lệ, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, thủ tục, Bất Công, Bất Chính, Bất Nhân của một chế độ tham nhũng, tham ô, lạm dụng quyền hành, Bất Lương, Bất Tài, Bất Lực.

Trước khi đạt được một thể chế Chính trị, Kinh Tế, Xã Hội tôn trọng Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền,

Cần thực tập đấu tranh chống lại trăm ngàn những vi phạm trắng trợn, trầm trọng, lớn nhỏ của đảng cầm quyền Việt Cộng, Độc Tài, Độc Đảng, Độc Ngu, Độc Hèn, Độc Ác, về quyền Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền được quy định trong Hiến Pháp Việt Nam và các Công Ước Quốc Tế, trong tất cả các lãnh vực đời sống của nhân dân Việt Nam.

Cần có 100,000 Facebook Fighters, trong và ngoài nước, trong và ngoài đảng, tự động, tự nguyện, tự phát >>> 100,000 Livestreams " Du Kích ", >>> 100,000 Biểu Tình " Du Kích ", trước khi có thể có " Tổng Biểu Tình " 100,00 người.

Trường kỳ đấu tranh nhân dân, Bất Tuân, Bất Hợp Tác, Bất Bạo Động, dựa trên sức mạnh của Tinh Thần tôn trọng Sự Thật, và Tấm Lòng Từ Bi, Bác Ái, yêu thương Đồng Bào và Tổ Quốc.

04/10/2018 14:24

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang