Bến Việt giữa trời Tây

Sau trận chiến Điện Biên Phủ năm 1954, hiệp định Genève đã bắt buộc người Pháp phải từ giã Đông Dương để trở về nguyên quán.
Tường An, thông tín viên RFA
2010-09-06
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Nhà hàng “Le petit d’Asie” ở làng Noyant-d’Allier, Pháp, ảnh chụp hôm 25/08/2010.
Nhà hàng “Le petit d’Asie” ở làng Noyant-d’Allier, Pháp, ảnh chụp hôm 25/08/2010.
RFA PHOTO/Tường An

Xem toàn trang