Anonymous says:
30/10/2013 20:59

Nhung nguoi cua DANG noi lay duoc noi k biet nguong mom noibang mang vu to lap mieng noi di noi lai sao rong k thuc te bo phan k nho k con tin...

Anonymous says:
20/12/2010 10:38

85 trieu con cuu di theo nguoi dan duong la NGUOI MU

Anonymous says:
18/12/2010 00:48

Đảng CS Việt Nam điều biết điều đó. Nhưng những người cầm quyền không muốn thay đổi. Vì nếu thay đổi thì những người cầm quyền sẽ không được cầm quyền nữa. và họ sẽ không có cơ hội tham những, cơ hội bóc lọt dân, họ không có cơ hợi cưới đầu cưỡi cổ dân nữa....để vơ vét của cải để mua nhà cửa, gửi tiền ra nước ngoài... đế sau này khi xã Hội chủ nghĩa thất bại họ sẽ là người đầu tiên ra tị nạn nước ngoài... với những tài sản lớn đã gửi ở nước ngoài. Vì những người cầm quyền đều biết XHCN sẽ có ngày thất bại...

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang