Anonymous says:
21/03/2012 02:24

Tôi rất buồn vì có nhiều tín đồ không làm theo lời Thầy dạy. Pháp môn tu Đức Thầy đưa ra là sự rút kết những ưu điểm rõ ràng nhất, dễ hiểu nhất và ngắn gọn nhất so với nhiều pháp môn trước kia.Là phải tu tại gia, phải ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn, phải đưa những lỡi Đức Thầy dạy vào việc làm cụ thể hằng ngày, phải luôn nhớ và thể hiện những lời thầy dạy trong từng hành động và việc làm để rèn luyện mình.Người tu không cần xuất gia, phải ở tại gia, đạo Hòa hảo không có chùa. Giáo lý của Đức Thầy đẻ lại rất dễ hiểu, chỉ cần học và theo "Khuyến thiện", "Tám điều nhơn cấm" hay "Mười điều ác" cũng tốt rồi. Tại sao phải tụ tập lại cho đông đúc? Tổ chức đám giỗ đình đám?

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang