Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Luật An ninh mạng: “Tất cả trở thành nô lệ tuyệt đối của công an, kể cả Quốc Hội”

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.toto nơi gửi HCMC :

LĐ VN hiện thời xuất thân tướng CA khá nhiều . Kể vài người làm ví dụ : PTT thường THB, VT VKSND TC NHB, Ct UBND tp Hà Nội NĐC v.v...

11/11/2018 02:46

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang