Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Việt Nam Tuần Qua

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Dung SG nơi gửi Saigon :

Tôi đã nói bầu Kiên chỉ là con heo béo cần phải xẽ thịt giống như heo Tăng Minh
Phụng và heo 5 Cam rồi sẽ còn những con heo nữa sắp diển ra.Quan làm báo là công cụ của ĐCSVN đang ra sức tung hỏa mù đánh
lừa dư luận trong và ngoài nước rốt cuộc
tiền vẫn vào tay đảng bóc lột,nhân dân còn
lầm than dài dài.....để mà xem!!!!!

03/09/2012 02:33

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang