Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Vì sao triết lý giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa mãi trường tồn?

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Phan Lạc Đông Quân :

Nền giáo dục cuả Việt Nam Cộng Hoà trước đây là một nền giáo dục dựa trên nền tảng : truyền thống dân tộc kết hợp với xu hướng tự do, dân chủ và nhân quyền cuả thế giới . Trước năm 1975, từ bậc tiểu học đến bậc trung học , học sinh luôn luôn được học về lịch sử Việt Nam trải dài từ lớp 5 đi kèm theo là lịch sử thế giới . Ngoài ra, học sinh được học bộ môn Giáo Dục Công Dân ; một môn học chú trọng rèn luyện về ý thức và trách nhiệm cuả mỗi công dân trong xã hội v...v . Ý thức dân tộc và tự hào về nguồn cội cuả dân tộc Việt Nam qua những tác phẩm văn chương từ cổ tới kim. Tôi nhớ vào năm lớp 6, tôi đã bắt đầu được học Gia Huấn Ca, một tác phẩm cổ văn nói lên truyền thống đạo đức cuả con người từ trong gia đình trước tiên . Rồi trải dài đến lớp 12 qua các tác phẩm cận kim v...v . Giáo dục cuả Việt Nam Cộng Hoà nhằm giúp cho học sinh, sinh viên chủ động, làm chủ bản thân khi bước vào đời . Từ lớp 10 đến lớp 12 ( Tú Tài) , những bài luận triết học cơ bản cuả triết đông và tây đã được chú ý được giảng dạy trong nhà trường nhằm giúp học sinh có một nền tảng kiến thức cơ bản về cuộc sống và cuộc đời . Nói chung, nền giáo dục cuả Việt Nam Cộng Hoà là nền giáo dục tự do và tiến bộ , không nhồi sọ bởi chủ thuyết nào về chính trị. Sau năm 1975, Cộng Sản Việt Nam chiếm miền nam, giáo dục cuả cộng sản dạy " căm thù Mỹ- Nguỵ" từ tiểu học . Trong sách giáo khoa, CSVN luôn luôn nhấn mạnh đến " căm thù giai cấp" ngay cả từ sách giáo khoa tự nhiên cuả chúng như sách toán lớp 3, lớp 4 . Thí dụ, năm 1976, " Các chú giải phóng quân diệt trận đầu 30 tên Nguỵ . Lần sau diệt thêm 4 tên trong tổng số 50 tên. Hỏi còn lại bao nhiêu tên Nguỵ" ? Đấy! cộng sản Việt Nam đã dạy " căm thù" và " đấu tranh giai cấp" v..v ngay từ bậc tiểu học . Một nền giáo dục cuả cộng sản là một nền giáo dục phi nhân, phi đạo đức . Mục đích cuả người CSVN là phải đào tạo những con người mà như tên Tố Hữu đã viết:" Giết ! giết nữa.. bàn tay không phút nghỉ./ Cho ruộng đồng , đơm luá, nở thêm bông ./ Cho Đảng bền lâu ... thuế đóng mau xong./ .." . Thơ Tố Hửu luôn luôn được dạy từ lớp 6 đến lớp 12 chỉ nhay đi, nhay lại " hình ảnh con người cộng sản với chủ nghiã Tam Vô như bài " Con Cá Chột Nưa " trong tập thơ Từ Ấy cuả Tố Hửu được đưa vào giảng dạy như là" lý tưởng cách mạng cuả người cộng sản. Nền giáo dục cuả cộng sản Việt Nam là nhằm mục đích bịt miệng, bịt tai và bịt mắt nhân dân và thế hệ trẻ Việt Nam trước những giá trị đạo đức cuả truyền thống văn hóa cuả dân tộc Việt Nam 4000 năm và trước sự tiến bộ cuả thế giới bên ngoài . Cộng sản Việt Nam chỉ muốn đào tạo " những con người không có trái tim và không có trí óc " để phục vụ cho chế độ độc tài toàn trị cuả chúng thay vì phục vụ cho chính bản thân , gia đình và tổ quốc, quê hương . Nền giáo dục cuả cộng sản Việt Nam ngày nay đang nát bét khi mà người dân đã được tiếp cận với trào lưu kiến thức tiến bộ cuả thế giới . Một nền giáo dục mục ruỗng cuả cộng sản Việt Nam đã và đang sụp đổ từ đạo đức cho đến kiến thức khoa học khi mà học sinh, sinh viên, nhà trí thức đã và đang được tiếp cận vơi Internet ra bên ngoài. Đừng hỏi tại sao khi bằng cấp cuả CSVN khi ra nước ngoài chỉ là con số "0" .

30/11/2018 01:51

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang