Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Nông dân Bắc Giang lại nổi giận - Vì sao?

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.lecongly nơi gửi tphcm :

CSVN AC VOI DAN HEN VOI GIAC TAU LA CHINH XAC ,CSVN LA THU KHON NHA DAI CHO ,THUI NHU BAI PHAN BO ,NHAN DAN HAY DONG LOAT DUNG LEN LAT DO CHUNG DI

31/07/2012 20:41

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang