ဆုေတာင္းပၾဲေဳကာင့္ အဖမ္းခံရေသာ ေအ့ဒ္စ္ေရာဂၝေစတနာ့ဝန္ထမ္း

2007-05-23
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

prayers_walk_200px.jpg
ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသားမဵား လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ ဝတ္ဴပႂဆုေတာင္းေသာ အဖၾဲႚတခု ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ ႟ုပ္ပံု တီရႀပ္မဵား ဝတ္ဆင္၍ ေမလ ၁၅ရက္ နံနက္က လမ္းေလ႖ာက္လာစဥ္။ (Photo: RFA) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ ဘုရား ဝတ္ဴပႂ ဆုေတာင္းပၾဲမႀာ ပၝဝင္သူတခဵိႂႚကို အာဏာပိုင္ေတၾက လိုက္လံ ဖမ္းဆီးခဲ့ပၝတယ္။ ဒီအဖမ္းခံရသူေတၾထဲမႀာ HIV / AIDS ေရာဂၝသည္ေတၾကို ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ေဆာင္႟ၾက္ေနတဲ့ မဴဖႃဴဖႃသင္းလည္း ပၝဝင္ပၝတယ္။

မဴဖႃဴဖႃသင္း အဖမ္းခံရ႓ပီးတဲ့ေနာက္ သူဴပႂစုေစာင့္ေရႀာက္ေပးေနတဲ့ ေရာဂၝသည္ေတၾ ကိုယ္ေရာစိတ္ပၝ အတိဒုကၡေရာက္ေနရတာကို သိရႀိရပၝတယ္။

မဴဖႃဴဖႃသင္းအေဳကာင္း တစိတ္တေဒသကို ေဒၞေမဴပံႂးေအာင္က ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္း တင္ဴပထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔