အပစ္ခတ္ရပ္စဲသည့္ ၁၆ ႎႀစ္ အထိမ္းအမႀတ္ပၾဲ ေကအိုင္အို ကဵင္းပ

ကခဵင္လၾတ္လပ္ေရးအဖၾဲႛ ေကအိုင္အိုနဲႛ ဴမန္မာစစ္အစိုးရတိုႛ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူ လက္မႀတ္ေရးထိုးခဲ့တဲ့ ၁၆ ႎႀစ္ေဴမာက္ အထိမ္းအမႀတ္ လူထုမေနာပၾဲ အခမ္းအနားကို ေကအိုင္အို တပ္မဟာ ၂ လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္း ၁၁ ေဒသမႀာ ေဖေဖာ္ဝၝရီ ၂၃ ရက္ ဒီေနႛ ကဵင္းပပၝတယ္။
2010-02-23
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ကခဵင္႟ိုးရာ မေနာပၾဲေတာ္ ဆင္ႎၿဲေနသည့္ မႀတ္တမ္းဓာတ္ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: Kachin News Group)
ကခဵင္႟ိုးရာ မေနာပၾဲေတာ္ ဆင္ႎၿဲေနသည့္ မႀတ္တမ္းဓာတ္ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: Kachin News Group)
(Photo: Kachin News Group)

ေဴမာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခဵႂပ္က ဒီပၾဲလုပ္မယ္ဆိုရင္ သူတိုႛဆီမႀာ ခၾင့္ဴပႂခဵက္ အရင္ယူဖိုႛ မႀာထားေပမဲ့ သူတိုႛနဲႛေဴပာထားတဲ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စည္းကမ္းအရ ေကအိုင္အိုအေနနဲႛ ခၾင့္ဴပႂခဵက္ေတာင္းဖိုႛ မလိုအပ္ဖူးလိုႛ ယူဆတဲ့အတၾက္ ခၾင့္ဴပႂခဵက္ မေတာင္းပဲ ကဵင္းပတယ္လိုႛ ပၾဲစီစဥ္သူ ေကအိုင္အို အရာရႀိ တေယာက္က အာအက္ဖ္ေအကို ေဴပာဴပပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္အစိုးရ ေခၝင္းေဆာင္ေတၾနဲႛ ေကအိုင္အို ကခဵင္ေခၝင္းေဆာင္ေတၾဟာ ၁၉၉၄ ခုႎႀစ္ ေဖေဖၞဝၝရီလ ၂၄ ရက္ေနႛက ဴမစ္႒ကီးနားဴမိႂႛမႀာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူ လက္မႀတ္ေရးထိုးခဲ့ဳကတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူ လက္မႀတ္ေရးထိုးခဲ့ဳကတာ ၁၆ ႎႀစ္ဴပည့္ဴပီ ဆိုေပမဲ့ စစ္အစိုးရ လိုလားတဲ့ အပစ္ရပ္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖၾဲႛေတၾကို နယ္ဴခားေစာင့္တပ္အဴဖစ္ ေဴပာင္းေရးကိစၤကို ေကအိုင္အိုက လက္မခံတဲ့အတၾက္ ႎႀစ္ဖက္ဆက္ဆံေရးက ခပ္တန္းတန္း ဴဖစ္ေနပၝတယ္။ ဴပီးခဲ့တဲ့ ဇန္နဝၝရီလဆန္းပိုင္း ဴမစ္႒ကီးနားမႀာဴပႂလုပ္တဲ့ ကခဵင္ဴပည္နယ္ေနႛနဲႛမေနာပၾဲကို စစ္အစိုးရ အာဏာပိုင္ေတၾက ေကအိုင္အို အဖၾဲႛဝင္ေတၾကို ယူနီေဖာင္း ဝတ္ဆင္ခၾင့္နဲႛ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ဴပီး တက္ေရာက္ခၾင့္ မဴပႂခဲ့ပၝဘူး။

အပစ္ရပ္စဲခဲ့တဲ့ ကာလအတၾင္း ကခဵင္ဴပည္နယ္ေဒသအတၾင္းမႀာ လမ္းပန္းဆက္သၾယ္ေရး ပိုမိုေကာင္းမၾန္လာ႓ပီး သၾားေရးလာေရး လၾယ္ကူလာတာက လၾဲလိုႛ တဴခား ႎိုင္ငံေရး၊ စီးပၾားေရးေတၾ ဘာမႀတိုးတက္မလာေဳကာင္း၊ လူမႁေရးအေနနဲႛဆိုရင္လည္း ကခဵင္ဴပည္နယ္ထဲမႀာ မူးယစ္ေဆးဝၝးေတၾဟာ အမဵားအဴပား လူငယ္ေတၾ သံုးစၾဲေနဳကေဳကာင္း၊ ဴငိမ္းခဵမ္းေရးယူထားတဲ့ ေနာက္ပိုင္းမႀာ ဴပည္သူလူထုအတၾက္ ဘာမႀ အကဵိႂးအဴမတ္ မရႀိေဳကာင္း ကခဵင္လူမႁဖၾံႛဴဖိႂးေရး ကၾန္ရက္အဖၾဲႛ ဥကၠႉ ဦးေအာင္ဝၝက သံုးသပ္ပၝတယ္။

ေကအိုင္အိုအဖၾဲႛရဲႛ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႁ ရရႀိခဲ့ဴခင္း ႎႀစ္ပတ္လည္ ကခဵင္

ရိုးရာမေနာပၾဲကိုလည္း ေဖေဖၞဝၝရီလ ၂၅ ရက္ေနႛအထိ ကဵင္းပသၾားမႀာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔