ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

លោក នាង សុវ៉ាត មន្ត្រី​ផ្នែក​ការពារ​សិទ្ធិមនុស្ស នៃ​សមាគម​ការពារ​សិទ្ធិមនុស្ស និង​អភិវឌ្ឍន៍​នៅ​កម្ពុជា ហៅ​កាត់​ថា អាដហុក (Adhoc) ប្រចាំ​នៅ​ខេត្ត​កំពង់ចាម។

ជីវប្រវត្តិ​របស់​លោក នាង សុវ៉ាត អ្នក​ធ្វើ​ការងារ​សង្គម​ជិត ៣០ឆ្នាំ

មន្ត្រី​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល​នៅ​ខេត្ត​កំពង់ចាម​ម្នាក់​​​ គឺ​លោក នាង សុវ៉ាត ចំណាយ​ពេល​ស្ទើរ​តែ​ពេញ​មួយ​ជីវិត​ធ្វើ​ការងារ​ជួយ​សង្គម​ផ្នែក​ការពារ​សិទ្ធិមនុស្ស។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល