ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

ប្រពន្ធ​សកម្មជន​ព្រៃឈើ​ខេត្តរតនគីរី ខក​ចិត្ត ដែល​សាលាឧទ្ធរណ៍​ត្បូង​ឃ្មុំ​​​​​លើក​ពេល​ប្រកាស​សាលដីកា​សំណុំ​រឿង​ប្ដី

ប្រពន្ធ​សកម្មជន​ការ​ពារ​ព្រៃ​ឈើ​ខេត្ត​រតនគីរី លោក ឆន ផល្លា គឺ​លោក​ស្រី ខាំ សាឡុង ខក​ចិត្ត ដែល​សាលា​ឧទ្ធរណ៍​ត្បូងឃ្មុំ ពន្យារ​ពេល​ថ្ងៃ​ប្រកាស​សាលដីកា ដែល​គ្រោង​ធ្វើ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី២៦ កញ្ញា ទៅ​ថ្ងៃ​ទី៤ ខែ​តុលា​ខាង​មុខ​វិញ ខណៈ​ប្ដី​លោក​ស្រី​​​កំពុង​ជាប់​ឃុំ​ក្នុង​ពន្ធនាគារ​ទាំង​មាន​ជំងឺ​ប្រចាំ​កាយ ហើយ​លោកស្រី​មិន​អាច​រក​ប្រាក់​ចំណូល​ផ្គត់ផ្គង់​គ្រួសារ និង​កូនៗ លោក​ស្រី​បាន​នោះ។

មើលព័ត៌មានចាស់ៗ >>