ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

ព្រឹទ្ធាចារ្យ ប្រាជ្ញ ឈួន កំពុង​សំណេះសំណាល​ជាមួយ​ព្រឹទ្ធាចារ្យ គង់ ណៃ (វ៉ែនតា​ខ្មៅ) ក្នុង​ពិធី​ជួបជុំ​ព្រឹទ្ធាចារ្យ​ចាប៉ី​ដង​វែង នៅ​គេហដ្ឋាន​របស់​លោក ក្នុង​ខេត្ត​តាកែវ កាល​ពី​ឆ្នាំ២០១៧។

ពលរដ្ឋ និង​ជំនាញ​ផ្នែក​ចាប៉ី​សោក​ស្តាយ​ចំពោះ​មរណភាព​លោក​ព្រឹទ្ធាចារ្យ ប្រាជ្ញ ឈួន

ពលរដ្ឋ និងអ្នកជំនាញផ្នែកចាប៉ីយល់ថា មរណភាព​របស់​ព្រឹទ្ធា​ចារ្យចាប៉ីដងវែង ប្រាជ្ញ ឈួន គឺជា​ការ​បាត់បង់មរតកវប្បធម៌ផ្នែកចាប៉ីដង​វែងដ៏គួរឲ្យ​សោក​ស្តាយបំផុត។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល