ពលករ​ខ្មែរ​នៅ​ថៃ​ជាង ៣សែន​នាក់​បារម្ភ​រឿង​បន្ត​សុពលភាព​ទិដ្ឋាការ​មិន​បាន នឹង​ក្លាយ​ជា​ពលករ​ខុស​ច្បាប់​នៅ​ពេល​ខាង​មុខ

ពលករ​ខ្មែរ​ធ្វើ​ការ​ងារ​នៅ​ប្រទេស​ថៃ​ជា​ច្រើន​នាក់​ព្រួយ​បារម្ភ​ខ្លាច​ត​សុពលភាព​ទិដ្ឋាការ​មិន​បាន ហើយ​នឹង​ក្លាយ​ទៅ​ជា​ពលករ​ខុស​ច្បាប់​នៅ​ពេល​ខាង​មុខ​នេះ។ ក្ដី​បារម្ភ​នេះ ដោយសារ​តែ​លិខិត​ឆ្លង​ដែន​របស់​ពួក​គាត់​នៅ​សល់​តែ​ជាង ២ខែ​ទៀត​នឹង​អស់​សុពលភាព​ទិដ្ឋាការ ដោយ​អាជ្ញាធរ​ថៃ​មិន​ទាន់​បើក​ឱ្យ​ធ្វើ​ទិដ្ឋាការ​ថ្មី​ជូន​ដល់​ពលករ​បរទេស​នៅ​ឡើយ។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល