ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

កម្មករ​រោងចក្រ ញូវ អាកឃីត ហ្គាមិន ហ្វេកធើរី លីមីធីត (New Archid Garment Factory Ltd) កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៥ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៦។ RFA/Cheu Sideth

ក្រសួង​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​កម្មករ​ឈប់​សម្រាក​៤​ថ្ងៃ​ក្នុង​ឱកាស​បុណ្យ​ចូលឆ្នាំ​ប្រពៃណី​ខ្មែរ

ក្រសួង​ការងារ និង​បណ្ដុះបណ្ដាល​វិជ្ជាជីវៈ​បាន​ជូនដំណឹង​ឱ្យ​កម្មករ និយោជិក​ទាំងអស់​ឈប់​សម្រាក​ចំនួន ៤​ថ្ងៃ ក្នុង​ឱកាស​បុណ្យចូលឆ្នាំ​ខ្មែរ​ប្រពៃណី​ជាតិ​ខាងមុខនេះ។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល