លោក ហ៊ុន សែន បញ្ជា​ឲ្យ​បិទ​ចរាចរណ៍​មនុស្សដែល​ចេញ​ពី​​ខេត្តព្រះសីហនុ

លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ​ហ៊ុន សែន ​នៅថ្ងៃទី០៣ ខែមីនា ​បានបញ្ជា​ឲ្យបិទ​ចរាចរណ៍​មនុស្ស​ដែល​ចេញ​ពី​ខេត្តព្រះសីហនុទៅកាន់​ខេត្តផ្សេងៗ​។ ចាប់តាំង​ពី​ផ្ទុះ​ព្រឹត្តិការណ៍ចម្លង​សហគមន៍លើកទីបី​ កាលពីថ្ងៃទី២០​ ខែកុម្ភៈ រហូត​ដល់ថ្ងៃទី០៣ ខែមីនា ខេត្តព្រះសីហនុ ​មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩​ ជាជនជាតិចិន​ចំនួនជិត​ ៥០នាក់ (៤៧)។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល