ཨ་མཆོག་ཏུ་རང་ལུས་མེ་སྲེག

བོད་ཨ་མཆོག་ས་གནས་སུ་ཚེ་རིང་བཀྲིས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་གནང་སྟེ་སྐུ་གྲོངས་འདུག
2013-01-12
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ།
ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ།
ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང༌། ཀུན་བཟང་བསྟན་འཛིན།
གསར་འགྱུར་ལ་གསན་རོགས།

༄༅༎དེ་རིང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ ༡ ཚེས་ ༡༢ ཉིན། བོད་མདོ་སྨད་ཀན་ལྷོ་གསང་ཆུ་རྫོང་གི་ཨ་མཆོག་གྲོང་འཚོའི་ནང་རང་ལོ་ ༢༢ ལ་སོན་པའི་བོད་རིགས་ན་གཞོན་ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས་ཞུ་བ་ཞིག་གིས། རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གནང་སྟེ་སྐུ་གྲོངས་ཡོད་པའི་སྐོར། བོད་ནས་བོད་མི་ཁག་གིས་འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་ཀུན་བཟང་བསྟན་འཛིན་ལགས་སུ་གནས་ཚུལ་ངོ་སྤྲོད་གནང་བར་གསན་རོགས་ཞུ༎

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།